Plaatsbeschrijvingen

Plaatsbeschrijving van uw woning, appartement, winkelpand, opbrengst eigendom, studio, studentenkamer,...

Een plaatsbeschrijving is een nauwkeurige en gedetailleerde beschrijving waarin het onroerend goed zich bevindt bij het intreden van de huurder of bij aanvang van werken. De plaatsbeschrijving dient een opsomming per kamer van de gebreken weer te geven en de staat van de ruimte moet beschreven worden. .

Het opmaken van een plaatsbeschrijving is in België een wettelijke verplichting, het maakt deel uit van de verplichte onderdelen van een huurcontract en dient mee geregistreerd te worden. De kosten van de plaatsbeschrijving wordt gelijkmatig gedragen door de verhuurder en de huurder. Huurders zijn immers verplicht om het pand aan het einde van de huurperiode in dezelfde staat terug te geven aan de verhuurder. Om deze vergelijking te maken wordt er dus zowel bij intrede als bij uittrede een plaatsbeschrijving opgemaakt.   Bij bouwwerken zijn in principe dezelfde regels van toepassing.

Hoe ga ik te werk?

  • 1. Aanvraag van een plaatsbeschrijving: U kan online via het contactformulier een plaatsbeschrijving aanvragen.  Ik neem dan contact met u op om  vragen te beantwoorden, voldoende informatie te geven en eventueel een afspraak te maken.
  • 2. Ondertekenen van het mandaat: na het uitwisselen van de gegevens, zal er een mandaat opgesteld worden. Dit document dient door alle partijen ondertekend te worden.  Hiervoor kan ik een ter plaatse komen of dit kan elektronisch worden verstuurd.
  • 3. Bezoek op locatie: op het afgesproken tijdstip kom ik ter plaatse voor een gedetailleerde plaatsbeschrijving.  Gelieve rekening te houden met 2 tot 4u werk, afhankelijk van de grootte van het pand.
  • 4. Plaatsbeschrijving: alle opgenomen gegevens en foto's worden verwerkt in een gedetailleerde plaatsbeschrijving. Je mag het document verwachten binnen een termijn van 5 werkdagen na het bezoek op de locatie.
  • 5. Verzending: de gedetailleerde plaatsbeschrijving zal elektronisch verzonden worden naar alle partijen, samen met het factuur voor de geleverde prestaties. Op aanvraag kan de beschrijving na de hele procedure ingebonden en per post verstuurd worden.
  • 6. Opmerkingen: Tot max. 10 werkdagen na de verzendingsdatum van de beschrijving, kunnen beide partijen hun opmerkingen laten weten. Deze worden dan opgenomen in een addendum.  Alle officiële documenten dienen dan geregistreerd te worden. Op aanvraag kunnen wij ook dit voor u uitvoeren.